Sudački seminar '23.

Za vikend 14. i 15. siječnja održao se seminar za suce u borbama i formama u OŠ Gornje Vrapče. Imamo tri nova suca Petru Šeničnjak, Helenu Voloder i Antu Čovića koji su pristupili seminaru i ispitu te položili za pripravnike te će ove godine stjecati znanje za napredovanje. Uz Renatu Volarić u borbama i Anđelka Vučenika u formama, ove godine im se i Karla Ivček pridružila u ulozi predvača u borbama i formama. Uz navedene, ispit su za produljenje licence položile Anamarija Gulam, Ana Komedanović i Tomislava Bužan.
Sretno u radu!