Random vaga za "SS POKAL"

Nasumičnim odabirom, odabrani su sljedeći juniori i juniorke za random vagu na turniru „SS Pokal“: