SOKOLOVI USPJEŠNO POLOŽILI ZA CRNE POJASEVE

U subotu 11.7. održano je polaganje za crne pojaseve u organizaciji Hrvatskog taekwondo saveza. Ispitu je ovaj put pristupio manji broj ispitanika, prvenstveno zbog epidemiološke situacije. No korona nije spriječila naše dečke da pristupe i polože ispit za crne pojaseve. Ispit su uspješno položili Ivan Marjanović, Vedran Begić, Vito Miloš i Mateo ljubas.

Čestitamo dečkima koji su unatoč teškoj epidemiološkoj situaciji klub učinili bogatijim za 4 nova crna pojasa.