Raspored formi za Susedgrad Sokol Pokal 2019

Izvučen je redoslijed formi za natjecatelje koji će se natjecati na "Susedgrad Sokol Pokalu 2019":

NATJECANJE

KLASA

KATEGORIJA

POJAS

1 KRUG

2 KRUG

FINALE

POJEDINAČNO

B

KA 1, KB 1    

ml.kadeti 8-11,

8-5 Geup

/

1

2

KA3, KB 3

Kadeti 12-14

8-5 Geup

/

3

4

JA1, JB1

Juniori 15-17

8-5 Geup

/

3

2

               

POJEDINAČNO

PAR

B

KA 2, KB 2,

ml.kadeti

4-1 Geup

/

5

6

KA 4, KB 4

Kadeti 12-14

4-1 Geup

/

7

6

JA 2, JB 2

Juniori 15-17

4-1 Geup

/

4

6

SA 1, SB 1,

Seniori -18

6-1 Geup

/

7

5

D-1

Par 8-14

8-1 Geup

/

6

7

               

POJEDINAČNO

A

KA 5,KB 5

Kadeti 8-14

1-3 Poom

/

8

10,6

PAR

D-2

Par 8-14

>1 Poom/Dan

/

9

8,7

POJEDINAČNO

TIMSKI,PAR

A

JA3,JB 3

Juniori 15-17

1-3 Dan

/

7

10,11

TA-1, TB-1, D-3

Tim 8-17

>1 Poom/Dan

/

8

7,6

POJEDINAČNO

A

SA 2, SB 2

Seniori 18-30

>1 Dan

/

13

10,11

 

SA 3, SB 3

Seniori 31-40

>1 Dan

/

12

11,9

MA 1, MB 1

Seniori 41-50

>1 Dan

/

13

8,10

MA 2, MB 2

Seniori 51-60

>1 Dan

/

9

11,12

MA 3, MB 3

Seniori 61-65

>1 Dan

/

15

10,14

MA 4, MB 4

Seniori +65

>1 Dan

/

12

9,13

PAR,TIMSKI

D-4, TA-2, TB-2

Par, Tm

>1Poom/Dan

/

9

12,10