Šest sokola na polaganju za crne pojaseve

 

Hrvatski taekwondo savez organizirao je ispit za stjecanje taekwondo zvanja razine crnog pojasa 1.- 4.DAN. Ispit je provela ispitivačka komisija HTS-a, a prisustvovalo je 110 kandidata.

Ispitu je prisustvovalo i šest naših članova. Za 1. POOM uspješno su položile Petra Šeničnjak i Laura Dujmović, a za 2. POOM Luka Drempetić. Lucija Šaravanja položila je za 1. DAN, a Pia Rebić i Mislav Šeničnjak za 2. DAN. Čestitamo!